Klachtenregeling Fysiotherapie Crooswijk

U mag ervan uitgaan dat uw fysiotherapeut zijn vak goed uitoefent. Het kan zijn dat u toch klachten heeft over de omgang van uw fysiotherapeut met u of de behandeling die de fysiotherapeut toepast. Het is goed om dit kenbaar te maken, dit kan via verschillende wegen.

In gesprek met de fysiotherapeut

Er kan gekozen worden om in gesprek te gaan met de behandeld fysiotherapeut(en) of praktijkhouder(s) om het onderwerp te bespreken. Voelt u zich niet fijn dit alleen te doen, dan zijn naasten altijd welkom zo’n gesprek bij te wonen om u te ondersteunen. Soms kan er door middel van een gesprek tot oplossingen gekomen worden waarbij u zich prettig kan voelen.  

Voor advies over de aanpak van het gesprek kun je terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kun je ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Voelt u zich niet prettig bij het idee om in gesprek te gaan met de behandelend fysiotherapeut of praktijkhouder(s), dan kunt u een klacht of geschil indienen bij de Klachtenregeling en Geschillencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), waarbij Fysiotherapie Crooswijk is aangesloten. Op de website www.defysiotherapeut.com staat informatie en formulieren om een klacht of geschil in te dienen. Na het indienen van de klacht zal een klachtenfunctionaris van het KNGF contact met u opnemen om de klacht of het geschil te bespreken. 

U kunt ook telefonisch contact opnemen met een klachtenfunctionaris van het KNGF voor advies en ondersteuning bij het indienen van een klacht. Hiervoor kunt u contact opnemen met het KNGF op 033-467 29 29 (maandag t/m vrijdag 8.30 – 17:00 uur). 

Naast de klachtencommissie van het KNGF kunt u ook terecht bij het regionaal Tuchtcollege van de overheid. Hierover vindt u meer informatie op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl .